ayar.jpg (2208 bytes)
Tombak Sayı 25
Tombak Sayı 25

Bir Dışişleri Mensubunun Koleksiyoner Olarak Portresi
Reha Keskintepe


Müzisyen Dilenci; Dilenecek kadar fakir de olsa bir duvar önünde
sazıyla ekmeğini kazanıyor.


101' lik delikanlı Süleyman Çavuş: Adı mechul bileyicinin doğum yılı 1800.
Kartın basıldığı tarihte 101 yaşında. Yani istanbul' daki bileycilerin Duayen' i!


Sadece dönemin kıyafetlerini değil, aynı zamanda Osmanlı döneminde
dış politikanın dayandığı temel ilkeleri yansıtan bir kartpostal:
Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) bir yanına Avrupa Şeferini, diğer yanına
Buhara Sefirini almış. Batı ile Doğu arasında denge unsuru Osmanlı.
Ancak, nazır daha yüksekte oturuyor. Osmanlı hem Avrupalı' dan,
hem Doğuludan daha üstün.

  

| Tombak Kültür Merkezi | Tombak Son Sayı | Tombak Eski Sayılar | Les Antiques | Dergi Abone | E-Mail | Ana Sayfa |